Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον με την ανάγκη για ταχεία κατασκευή, Η ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ υπερέχει στον τομέα του σχεδιασμού της διαχείρισης και της κατασκευής του έργου.

Παραμένουμε δεσμευμένοι για την αριστεία στην ποιότητα και την ταχύτητα κατασκευής κάθε έργου.

 

Ενδεικτικά έργα: 

 

 • ΚΑΥΚΑΣ Β ΑΕ (Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού)
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Τερματισμός δικτύου τηλεφώνων και data.
  Περιοχή :Ρόδος

 • Εμπρικό κέντρο CAIRO PALACE
  (Μετατροπή ξενοδοχείου σε εμπορικό κέντρο με 30 καταστήματα 20 γραφεία τράπεζα και καφετέρεια)
  Θεμελειακή γείωση
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Τερματισμός δικτύου τηλεφώνων και data.
  Περιοχή :Ρόδος

 • Δομηση Ρόδου Α.Ε.Β.Ε (Εμπόριο Δομικών υλικών)
  Θεμελειακή γείωση
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Περιοχή :Ρόδος

 • Multirama
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Περιοχή :Ρόδος
   
 • Public
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Περιοχή :Ρόδος
   
 • Scarabee (Εμπόριο ενδυμάτων)
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστσης με ΚΝΧ και έλεγχο μέσω Η/Υ.
  Περιοχή :Ρόδος

 • Scarabee cafe 
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστσης με ΚΝΧ και έλεγχο μέσω Η/Υ.
  Περιοχή :Ρόδος
   
 • Scarabee Outlet (Εμπόριο ενδυμάτων)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Περιοχή :Ρόδος

 • ESPRIT (Εμπόριο ενδυμάτων)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Τερματισμός δικτύου τηλεφώνων και data.
  Περιοχή :Ρόδος
   
 • Carrefour (Υπερμάρκετ)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας με ονομαστική ισχύ 400KVA 
  Προμήθεια και τοποθέτηση 2 Μ/Σ ξυρού τύπου με ονομαστική ισχύς 400KVA ο καθένας.
  Περιοχή :Ρόδος
   
 • Παππου (Υπερμάρκετ)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας με ονομαστική ισχύ 220KVA 
  Προμήθεια και τοποθέτηση 2 Μ/Σ ξυρού τύπου με ονομαστική ισχύς 400KVA ο καθένας.

  Περιοχή :Ρόδος

 • Παππου (Υπερμάρκετ)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας με ονομαστική ισχύ 220KVA 
  Προμήθεια και τοποθέτηση 2 Μ/Σ ξυρού τύπου με ονομαστική ισχύς 400KVA ο καθένας.

  Περιοχή : Τριάντα , Ρόδος 
   
 • LIDL (Υπερμάρκετ)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας με ονομαστική ισχύ 220KVA 
  Προμήθεια και τοποθέτηση 2 Μ/Σ ξυρού τύπου με ονομαστική ισχύς 400KVA ο καθένας.
  Περιοχή :Ρόδος 

 • Σπανος (Υπερμάρκετ)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας με ονομαστική ισχύ 220KVA 
  Προμήθεια και τοποθέτηση 2 Μ/Σ ξυρού τύπου με ονομαστική ισχύς 400KVA ο καθένας.
  Περιοχή :Ρόδος 

 • Σπανος (Υπερμάρκετ)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Προμήθεια και τοποθέτηση γεννήτριας με ονομαστική ισχύ 220KVA 
  Προμήθεια και τοποθέτηση 2 Μ/Σ ξυρού τύπου με ονομαστική ισχύς 400KVA ο καθένας.
  Περιοχή :Παστίδα , Ρόδος 
   
 • Φλεβάρης (Υπερμάρκετ)
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Περιοχή :Κολύμπια , Ρόδος 

 • Φλεβάρης (Υπερμάρκετ) 
  Θεμελειακή γείωση.
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών.
  Καλωδίωση για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.  
  Καλωδίωση για σύστημα πυρανίχνευσης.  
  Περιοχή :Βληχά , Ρόδος  

 • Α.Β. Βασσιλόπουλος (Υπερμάρκετ)
  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών.
  Περιοχή :Ρόδος 
 

Βιβλιοθήκη εικόνων