οΗ Κατσιδώνης Παντελής & ΣΙΑ ΕΕ  μελετά σχεδιάζει και υλοποιεί φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είτε πρόκειται για αυτόνομο δίκτυο είτε για διασύνδεδεμένο. Μέσω του δικτύου των συνεργατών είμαστε σε θέση να πραγματοποιείσουμε κάθε απαίτηση .

 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β συστημάτων: 6,84 MW

 

Περιοχή Διμυλιά , Ρόδος

Ηλεκτρολογικη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 10 έργα των 100KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 1ΜW

 

Περιοχή Έμπονα , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 8 έργα των 800KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 800ΚW

 

Περιοχή Μαριτσά , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου

Ποσότητα 1 έργο των 100KW.

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 100ΚW

 

Περιοχή Κριτινία , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 4 έργα των 100KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 400ΚW

 

Περιοχή Καλαβάρδα , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 4 έργα των 100KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 400ΚW

 

Περιοχή Απόλλωνα , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 1 έργα των 100KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 100ΚW

 

Περιοχή Κάρπαθος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 4 έργα των 70KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 280ΚW

 

Περιοχή Λέσβος-Μυτιλήνη

Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 12 έργα των 70KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 840ΚW

 

Περιοχή Σάμος

Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 3 έργα των 70KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 210ΚW

 

Περιοχή Χίος

Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων για ΔΕΔΔΗΕ.

Ποσότητα 5 έργα των 10KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 500ΚW

 

Περιοχή Καταβιά , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων.

Ποσότητα 20 έργα των 20KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 400ΚW

 

Περιοχή Καταβιά-Λαχανιά , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων.

Ποσότητα 6 έργα των 50KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 300ΚW

 

Περιοχή Καταβιά-Λαχανιά , Ρόδος

Ηλεκτρολογικλη εγκατάσταση φωτοβολταικών πάρκων και κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων.

Ποσότητα 9 έργα των 100KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 900ΚW

 

Περιοχή Λαχανιά , Ρόδος

Κατασκευή κεντρικών ηλεκτρολογικών πινάκων για tracker.

Ποσότητα 4 έργα των 100KW το καθένα

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 400ΚW

 

Περιοχή Πλυμήρη , Ρόδος

Μελέτη και κατασκευή αυτόνομου φοτοβολταικού πάρκου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε απομακριμένο συγκρότημα με χρήση εξοικονόμισης ενέργειας.

Ποσότητα 1 έργο των 10KW 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 10ΚW

 

Περιοχή Πλυμήρη , Ρόδος

Μελέτη και κατασκευή αυτόνομου φοτοβολταικού πάρκου για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε απομακριμένο συγκρότημα με χρήση εξοικονόμισης ενέργειας.

Ποσότητα 1 έργο των 10KW 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς : 10ΚW

 

Βιβλιοθήκη εικόνων