Έργα κατασκευής υποσταθμών και πινάκων μέσης τάσης

 

Ξενοδοχείο Imperial Bay View

            Μετασχηματιστής 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.000KVA.

 

Ξενοδοχείο Princess Andriana Resort & Spa

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 3.000KVA

 

Ξενοδοχείο Boutique 5

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.000KVA

 

Ξενοδοχείο Lindos Princess

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 2.520KVA

 

Ξενοδοχείο Princess Sun

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.000KVA.

 

Ξενοδοχείο Rodos Princess

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.260KVA.

 

Ξενοδοχείο Ocean Blue

             Μετασχηματιστής 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 630KVA.

 

Ξενοδοχείο Nautica Blue

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.260KVA.

 

Ξενοδοχείο Aqua Grand

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.000KVA.

 

Ξενοδοχείο Rodian Amathus

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.260KVA.

 

Ξενοδοχείο Rodos Park

             Μετασχηματιστής 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 630KVA.

 

Ξενοδοχείο Blue Sky

             Μετασχηματιστής 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 630KVA.

 

Ξενοδοχείο Mari

             2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.000KVA.

 

Βιομηχανία C.A.I.R.

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 1.260KVA.

 

Βιομηχανία NYMFI S.A.

             Μετασχηματιστής 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 630KVA.

 

Κατάστημα υπεραγοράς Carrefour 

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ξηρού τύπου συνολικής ισχύος 800KVA

 

Κατάστημα υπεραγοράς Πάππου Νο1

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ξηρού τύπου συνολικής ισχύος 800KVA

 

Κατάστημα υπεραγοράς Πάππου Νο2

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ξηρού τύπου συνολικής ισχύος 800KVA

 

Κατάστημα υπεραγοράς Lidl

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ξηρού τύπου συνολικής ισχύος 800KVA

 

Κατάστημα υπεραγοράς Spanos No1

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ξηρού τύπου συνολικής ισχύος 800KVA

 

Κατάστημα υπεραγοράς Spanos No2

            2 τεμάχια Μετασχηματιστών 20KV ελαίου συνολικής ισχύος 800KVA