Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν:

 

 • Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Μελέτη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εφαρμογής.
 • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Μελέτη κίνησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη εκσυγχρονισμού βιομηχανικού εξοπλισμού και αντικατάστση παλαιού με σύγχρονο νέας γενιάς.
 • Μελέτη διαμόρφωσης συντελεστή ισχύους.
 • Μελέτη διαμόρφωσης ποιότητας δικτύου.
 • Μελέτη δικτύου δομημένης καλωδίωσης.
 • Μελέτη πυρασφάλειας.
 • Μελέτη διαστασιολόγισης Υποσταθμών Μέσης τάσης για ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Μελέτη ενεργειακής διαχείρησης ΒΕΜS.

 

Κάθε ηλεκτρολογική μελέτη που εκπνοείτε περιλαμβάνει τα εξής:

 

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
 • Πλήρη τεύχος με τα αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων.

 

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 

 • Την οργάνωση του εργοταξίου.
 • Την καθοδίγηση των συνεργίων για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.
 • Την πιστοποίηση των εργασιών των συνεργίων.
 • Την ποιοτική παραλαβή του έργου.

 

 

Οι υπηρεσίες μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ απο την ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ σε περιπτώσεις υφιστάμενων μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτήται η έκδοση οικοδομικής άδειας και πάντα στα πλαίσια της ανακαίνισης , ή της ενεργειακής αναβάθμισης και εφόσον έχει ανατεθεί σε εμάς η κατασκευή.

Σε περιπτώσεις σύνθετων έργων γίνεται εκάστοτε συμφωνία με τον πελάτη για να προκύψει η βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση

 

Βιβλιοθήκη εικόνων